Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Gweithgareddau/Activities

1.Perfformio Sgript/Monolog

Beth am ddysgu un o'r sgriptiau/monologau/Unawdau llefaru hyn a gwneud fideo o'ch hun yn actio i'w anfon at eich athro / How about learning one of these scripts/monologues/ and making a video of yourself acting to send to your teacher.

2. Creu Sioe Pyped
Beth am gyfuno Drama a chelf er mwyn creu sioe pupped i ddangos i'ch dosbarth 
How about combining drama with art and creating a puppet show to show your class. 
 
 • Ymchwiliwch ar YouTube am syniadau trwy chwilio 'Kids Puppet shows'.
 • Pethau i feddwl am:
  • Beth ydych chi yn mynd i ddefnyddio i greu pyped?
  • Wyt ti yn mynd i greu sgript eich hun neu ailchwarae golygfa o eich hoff ffilm/sioe?
  • Oes modd defnyddio pethau eraill i wneud sioe pyped e.e. eich dwylo neu deganau.?

 

 • Research 'Kids puppet shows' on Youtube for ideas.
 • Things to consider: 
  • What are you going to use to make a puppet?
  • Are you going to make your own scripts or recreate a scene from your favourite show/film?
  • Is it possible to use other things to create a puppet show for example your hands or toys? 
 
 

Gallwch chi ddefnyddio iMovie i olygu eich sioeau/Fideos. 

You could use iMovie to edit your shows/Fidoes.

Top