Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd

Uchder planhigion / Height of plants

Ewch am dro o amgylch eich gardd neu'ch ardal leol i chwilio am wahanol blanhigion. Darganfyddwch gynifer o blanhigion ag y gallwch a mesurwch eu taldra. Cofnodwch uchder y planhigion gan ddefnyddio ffurf tali yn y tabl a ddarperir. Yn ail, cofnodwch eich data yn y graff a ddarperir i ddarganfod beth oedd yr uchder mwyaf cyffredin yr holl blanhigion.

 

Take a walk around your garden or local area on the hunt for different plants. Discover as many plants as you can and measure their height. Record the height of the plants using a tally form to in the table provided. Secondly, record your data within the graph provided to discover what the most common height was from all the plants.

Top