Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Gweithgareddau/Activities

1. Caneuon Mewn Cymeriad 

Mae 'Mewn Cymeriad' wedi lansio sianel YouTube. Mae saith o ganeuon gwahanol ar gael, oll am wahanol gymeriadau neu stori o hanes Cymru – Yr Arglwydd Rhys; Barti Ddu; Llywelyn ein Llyw Olaf; Owain Glyndŵr; Mordaith y Mimosa; Dic Penderyn, a’r Chwyldro Diwydiannol. Beth am ddefnyddio'r is-deitlau i gyd-ganu a dysgu'r geiriau.

 

'Mewn Cymeriad' has launched a YouTube channel. There are seven different songs available, all about different characters or a story of Welsh history – Yr Arglwydd Rhys; Barti Ddu; Llywelyn ein Llyw Olaf; Owain Glyndŵr; Mordaith y Mimosa; Dic Penderyn, a’r Chwyldro Diwydiannol.  How about using the subtitles to singing along and learn the words.

2. Caneuon Eisteddfod.

Beth am ddysgu un o’r caneuon Eisteddfod ai ffilmio i anfon at eich athro/athrawes.

  • Fi di'r Deinosor - Robat Arwyn (Unawd)

  • Y Darlun (Dwy Law Yn Erfyn) - Davey Davies / T.Rowland Hughes (deuawd) 

 

How about learning one of the Eisteddfod songs and filming it to send it to your teacher. 

  • Fi di'r Deinosor - Robat Arwyn (Unawd)

  • Y Darlun (Dwy Law Yn Erfyn) - Davey Davies / T.Rowland Hughes (deuawd) 

Top