Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd

Yn eich ysgrifennu llaw rhedol orau, copïwch y gerdd, yna hoffwn i chi i dynnu lluniau o gwmpas y gerdd gan ddefnyddio cynnwys y gerdd fel lluniau i addurno eich tudalen

 

Cofiwch gadael gap rhwng pob pennill er mwyn sicrhau fod eich gerdd yn edrych yn debyg i'r un gwreiddiol.

 

In your neatest cursive hand writing, copy out the poem then I would like you to draw pictures around the poem using the content of the poem as pictures to decorate your page.

 

Remember to leave gaps between each verse to ensure yours looks similar to the original.

Top