Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Lafant

Cydbwyso bag o fwyd ar eich pen gan gerdded lan a lawr y grisiau/Balance a bag of food on your head while walking up and down the stairs

Still image for this video

Sawl naid seren gallwch chi wneud mewn munud?/How many star jumps can you do in a minute?

Still image for this video

Taflu pêl (neu bag ffa neu degan y ci!) lan yn yr awyr am funud. Cyfrwch sawl gwaith rydych yn taflu a dal! surprise

taflu tegan.MP4

Still image for this video
Top