Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Tymor yr Hydref/Autumn Term

Cyflwyniad rhieni/ Parents presentations

Fel ysgol, rydym wedi penderfynu eleni cyflwyno ein cyflwyniadau dosbarth ar fformat cyflwyniad pwynt pwer oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr ar safle’r ysgol.  Mae'r cyflwyniadau a’r eich dojo dosbarth a’r wefan. Yn y cyflwyniadau bydd son am weithdrefnau ysgol a threfn y diwrnod. Os hoffech holi unrhyw gwestiwn cysylltwch a’r athro/wes ddosbarth trwy dojo. Diolch yn fawr.  

 

As you will be aware, we would usually host a ‘Meet the Teacher’ session during the autumn term to give parents information about the class and school systems. Due to COVID-19 restrictions, we have decided this year to post this information online as a PowerPoint, using both Dojo and the school website. Following this, should you have any questions, please communicate with your class teacher via Dojo.

Top