Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

School Clubs

Here are the exciting activities that are happening in our school. 

 

 

 

Amser Cinio  / Lunchtime

Ar ol Ysgol / After school

Monday / Dydd Llun

Bl 1& 2 Clwb Her (Challenge club)

KS2 Canu (Singing)

KS2 Rygbi / Pêl Droed (Rugby / football)
Tuesday / Dydd Mawrth Bl 1&2 Clwb Celf (Art club)

 

Bl 2-6 Clwb Celf a Chrefft (Arts & crafts club)
Wednesday / Dydd Mercher Bl 1&2 Clwb Garddio (gardening club)  
Thursday / Dydd Iau Bl 1 & 2 Clwb Coginio (Cooking club) Bl 2-6 Urdd Chwaraeon (Urdd Sports)
Friday / Dydd Gwener    

 

 

We ask that children commit for a half term when attending a club.

Please check Class Dojo and text messages for any changes.

Top