Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Prosiect/Project

Gwaith i blant sy'n ynysu / Work for children isolating

Prosiect w.d 16.11.20 / Project w.c 16.11.20

 

Fel rhan o'r gwaith wythnos gwrth fwlio dyluniwch par o sanau unigryw. Gwnewch yn siwr bod y sanau yn wahanol. Rydyn ni'n gwisgo sanau gwahanol i gofio bod pawb yn wahanol ond yr un mor bwysig. 

 

As part of anti bullying week design your own pair of odd socks. Make sure each sock is different. We wear odd socks to remember that each of us is unique but just as important. 

Top