Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Prosiect/Project

Gwaith i blant sy'n ynysu / Work for children isolating

Edrychwch ar y pwynt pwer plant mewn angen. Trafodwch beth rydych chi wedi dysgu. 

Cyfrifwch faint o arian sydd ym mhob bwced. 

*Sialens ychwanegol - Ydych chi'n gallu creu'r un nifer gyda darnau arian wahanol?

 

Look at the Power point on Children in need. Discuss what you have learnt. 

Count how much money is in each bucket. 

*Extra challenge - Can you create the same amount using different coins? 

Gwyliwch y fideo

Pa ffordd gallech chi fod yn chwilfrydig? Beth am drio taflu disgen mewn i fasged fel Blue Peter? 

 

Watch the video clip

What ways can you be curious? Why not try throwing a disc into a basket like Blue Peter? 

Top