Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Prosiect/Project

Map meddwl 

 

Ein prosiect newydd hanner tymor yma yw 'Affrica' 

 

Gwnewch map meddwl ac ysgrifennwch unrhyw beth rydych chi'n gwybod am Affrica yn barod ac unrhywbeth hoffech chi ddysgu amdano dros yr wythnosau nesaf. Anfonwch eich syniadau trwy dojo neu google classrooms. 

 

 

 

Mind map

 

Our new project for the next half term is 'Africa'

 

Create a mind map of anything you know about Africa and write down anything you'd like to learn about over the coming weeks. Send your ideas via dojo or google classrooms. 

Top