Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd/Literacy

Llythyren ‘r’

Ffurfio ‘r’ / form ‘r’

Fel her gallwch chi meddwl am eiriau sy’n dechrau gyda ‘r’ ?

As a challenge can you think of words beginning with ‘r’?

Top