Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd/Literacy

Gwaith i blant sy'n ynysu / Work for children isolating

Edrychwch ar stori milfeddyg y sw ar Google classrooms. Llenwch y tabl gan ysgrifennu brawddeg ar bwys pob diwrnod am beth sy'n digwydd yng ngeiriau eich hun. 

Look at the zoo vet story on Google classrooms. Fill in the table by writing a sentence by each day explaining what happened in your own words.

Top