Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd/Literacy

Gwaith i blant sy'n ynysu / Work for children isolating

Llythrennedd  w.d 16.11.20 Literacy w.c 16.11.20

Edrychwch ar fideo Dojo ar ein pwynt pwer 'Pwy sydd eisiau fod yn filiynydd?' -Rho gynnig ar ateb rhai o'r cwestiynau. 

Meddyliwch am beth sy'n gwneud ffrind da. Llenwi pob bys ar y llaw gyda enghraifft o beth sydd yn gwneud ffrind da. 


Watch the power point presentation on Dojo of 'Who wants to be a millionaire?' - Have a go at answering some of the questions yourself. 

Think of what makes a good friend. Fill in each finger of the hand with an example of what makes a good friend. 

Top