Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Llythrennedd/Literacy

Gwaith Cartref 12.11.20

Cerdd acrostig - Ysgrifennwch gair/brawddeg sy'n dechrau gyda'r llythrennau cyntaf yn ymwneud gyda phlant mewn angen

Acrostic poem - Write a word/sentence that starts with the first letter in the grid about children in need

Gwaith i blant sy'n ynysu / Work for children isolating
10.11.20
11.11.20

Watch the video of the story 'Daliwch yr afr na' on Dojo

Look at the template of a wanted poster. Use the template or create your own on J2E with the title 'Yn Eisiau' for the lost goat in the story. 

13.11.20 

Prawf sillafu 

Dwi eisiau i chi gynnal prawf sillafu gydda geiriau wythnos hon. Anfonwch y sgor trwy dojo neu ar google classroom. 

Mae angen ymarfer geiriau wythnos nesaf. Defnyddiwch penaiu gwahanol lliwiau ac ysgrifennwch pob gair 5 gwaith mewn lliw gwahanol pob tro. 


Spelling test

I'd like you to do this weeks spelling test at home. Send me your score on dojo or via google classrooms. 

Start practicing next weeks words. Use different colour pens to write each word 5 times using a different pen each time.

Top