Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Cyfarwyddiadau/Instructions

Os ydych gartref yn hunan-ynysu a'ch bod yn teimlo'n iach, dewiswch dasg iaith, mathemateg a thema yn ddyddiol i'w gwblhau. 

Mae'r tasgau i gyd ar y wefan o dan ddyddiadau wythnosl ond mae eglurhad y tasgau ar google classrooms. 

 

I gael mynediad at y tasgau heb ddefnyddio google ewch i; -

 

https://www.ysgolcalonycymoedd.cymru/

 

yna ewch at children a wedyn class pages 

 

https://www.ysgolcalonycymoedd.cymru/class-pages-1/

 

yna dewiswch eich dosbarth. 

 

Fe fydd adran dysgu pell i rhoi cyfarwyddiadau a tiwtorials yn unig. 

 

 

 

If you are self isolating at home and are well enough to work then choose a language, maths and project task daily. There will be an explanation for these tasks via google class rooms. 

 

to have access to the task only without using google go to; -

 

https://www.ysgolcalonycymoedd.cymru/

 

then to children then to class pages 

 

https://www.ysgolcalonycymoedd.cymru/class-pages-1/

 

then choose your class.  

 

The distance learning section will have instructions and "how to" only . 

 

 

 

Whole School information

 1. If an individual / class has to self-isolate then the class teacher will be required to ‘check-in’ via a message on Class Dojo.
 2. Please ensure you are linked with your child’s Class Dojo
 3. Work will be sent via Google Classroom for pupils in Yr 1-6, and see saw for Nursery and Reception
 4. You will receive work daily for Maths, language and project
 5. If your child’s class teacher is unwell she/he will not be required to respond or approve work, however work will be prepared and sent to you as stated above by another member of staff.
 6. If your child does NOT have access to any devices or internet connection please contact the school immediately.
 7. ‘Live stream lessons’ will be conducted if full lockdown from 9.30-10.30. If you would like your child/ren to be part of this you must in contract and contact the class teacher to say you would like to be part of teams through your child’s hwb email. There has to be 5 or more from each class to ensure safety of the teaching staff. 

 

Blended learning contract
https://www.ysgolcalonycymoedd.cymru/internet-safety-your-child/
 

 

Technology Guidelines

 1. Please consider using the Distance Learning section of the Hwb website to look for help or advice as first point of call when using any technology. https://hwb.gov.wales/distance-learning
 2. There are very easy HOW TO videos and a “How can I….?” section created for ALL Hwb tools, apps and programs for the purposes of Distance Learning -

https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/practitioners/

There is a specific ‘Parents and Carers’ section to help support you at home.

 

 

 

Gwybodaeth Ysgol Gyfan

 1. Os oes rhaid i unigolyn / dosbarth hunan-ynysu, yna bydd gofyn i’r athro/awes dosbarth cysylltu â’r teulu trwy neges ar Dojo.
 2. Sicrhewch eich bod chi wedi cysylltu â Class Dojo dosbarth eich plentyn.
 3. Anfonir gwaith trwy Google Classroom i Flynyddoedd 1-6,  a seesaw o dan 5. 
 4. Anfonir gwaith trwy Google Classroom i Flynyddoedd 1-6,  a seesaw o dan 5. 
 5. You will receive work daily for Maths, language and project
 6.  Os yw athro/awes dosbarth eich plentyn yn sâl ni fydd yn ofynnol iddo / iddi ymateb neu farcio gwaith, ond bydd gwaith yn cael ei baratoi a'i anfon atoch fel y nodwyd uchod gan aelod arall o staff.
 7. Os NAD oes gan eich plentyn fynediad at unrhyw ddyfeisiau na chysylltiad rhyngrwyd, cysylltwch â'r ysgol ar unwaith

 8. Fel ysgol byddwn yn cynnal  ‘sesiynau ar-lein byw’ rhwng 9.30-10.30am i fwy na 5 o blant sydd wedi llenwi y contract. 

 

 

Contract Dysgu Cyfunol
https://www.ysgolcalonycymoedd.cymru/internet-safety-your-child/

 

Canllawiau Technoleg

 1. Ystyriwch ddefnyddio adran Dysgu o Bell ar wefan Hwb i chwilio am help neu gyngor fel pwynt

  galw cyntaf wrth ddefnyddio unrhyw dechnoleg . https://hwb.gov.wales/distance-learning

 2. Mae yna fideos hawdd iawn SUT i a “Sut alla i…?” adran wedi'i chreu ar gyfer POB teclyn, ap a

  rhaglen Hwb at ddibenion Dysgu o Bell

  https://hwb.gov.wales/distance-learning/distance-learning-tools-through-hwb/practitioners/

 

Mae yna adran ‘Rhieni a Gofalwyr’ penodol i'ch helpu chi i'ch cefnogi gartref.

Top