Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

After School Clubs/Events

 

HWYL Y GWYLIAU HYDREF! 

Hanner Tymor Mis Hydref

Dydd Llun i Fercher

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 10-3PM

Gwersyll chwaraeon, celf a gweithgareddau hwyl a chyffrous yn y Gymraeg i blant/pobl ifanc 8 i 14 oed.

PRIS UNIGOL AM UN DDYDD £8.50 BYDD PRIS DISGOWNT O £24 AM 3 DIWRNOD

Archebwch eich lle nawr  https://forms.gle/tqc2kLmQ2heqgJnaA

Am ragor o fanylion : kathryn@menterboogwr.org

---------------------------------------------

AUTUMN HOLIDAY HYPE!

October Half Term

Monday to Wednesday

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 10-3PM

A fun and exciting Welsh sports, arts and activities camp for children/young people 8 to 14 years old.

SINGLE PRICE FOR ONE DAY £8.50 THERE WILL BE A DISCOUNT PRICE OF £24 FOR 3 DAYS

Book your place now: https://forms.gle/tqc2kLmQ2heqgJnaA

For further information: kathryn@menterbroogwr.org

 

Top