Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

After School Clubs/Events

Gwersylloedd Haf 2022 yr Urdd
2022 Urdd Summer Camps
Caerdydd │ Glan-llyn | Glan-llyn Isa’ │ Llangrannog

Yn cynnig gwyliau haf i bawb!


Heddiw, mae’r Urdd yn falch o gyhoeddi amserlen ar gyfer gwersylloedd haf 2022.

Mae ein gwersylloedd haf yn leoliadau gwych i blant a phobl ifanc brofi amrywiaeth eang o weithgareddau, gwneud ffrindiau oes a chael profiadau newydd a chyffrous.

Rhoi’r cyfle i bawb

Mae Cronfa i Bawb yr Urdd yn rhoi’r cyfle i bod pob plentyn yng Nghymru i fwynhau gwyliau haf, beth bynnag fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau ariannol.

Gall athrawon neu rieni wneud cais i’r gronfa i dalu am wyliau i blentyn neu berson ifanc sy’n dod o gefndir incwm isel. Ewch i www.urdd.cymru/cronfa am fwy o wybodaeth.

Helpwch ni i ledaenu’r neges!

Rhannwch y daflen wybodaeth yma, neu ddolen i’r wefan gyda rhieni eich disgyblion: www.urdd.org/gwersyllhaf

Offering all children, a summer holiday!

Today, the Urdd is proud to announce datils for its 2022 summer camps.

Our summer camps are a fantastic place for children and young people to experience a wide range of activities, make lifelong friends and gain new and exciting experiences.

An opportunity for all

Our Fund for All ensures that every child in Wales gets the opportunity to enjoy a summer holiday, whatever their background or financial circumstance.

Our Fund for All scheme can offer full funding to those from low-income households. Teachers and parents can apply on behalf of a child. Visit www.urdd.cymru/cronfa for further information.

Help us spread the word!

Share this information leaflet or a link to the website with your pupil’s parents: www.urdd.org/gwersyllhaf

Clwb Urdd Blwyddyn 1 a 2/Urdd Club Year 1 & 2

Hwyl y Chwefror/February Fun

Gweithdai'r Urdd yng Ngholeg Pencoed yn Ystod Hanner Tymor/Urdd Workshops at Pencoed Collage During Half Term

 

HWYL Y GWYLIAU HYDREF! 

Hanner Tymor Mis Hydref

Dydd Llun i Fercher

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 10-3PM

Gwersyll chwaraeon, celf a gweithgareddau hwyl a chyffrous yn y Gymraeg i blant/pobl ifanc 8 i 14 oed.

PRIS UNIGOL AM UN DDYDD £8.50 BYDD PRIS DISGOWNT O £24 AM 3 DIWRNOD

Archebwch eich lle nawr  https://forms.gle/tqc2kLmQ2heqgJnaA

Am ragor o fanylion : kathryn@menterboogwr.org

---------------------------------------------

AUTUMN HOLIDAY HYPE!

October Half Term

Monday to Wednesday

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd 10-3PM

A fun and exciting Welsh sports, arts and activities camp for children/young people 8 to 14 years old.

SINGLE PRICE FOR ONE DAY £8.50 THERE WILL BE A DISCOUNT PRICE OF £24 FOR 3 DAYS

Book your place now: https://forms.gle/tqc2kLmQ2heqgJnaA

For further information: kathryn@menterbroogwr.org

 

Top