Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Tymor yr Hydref/Autumn Term

Cyflwyniad rhieni/ Parents presentations

Fel ysgol, rydym wedi penderfynu eleni cyflwyno ein cyflwyniadau dosbarth ar fformat cyflwyniad pwynt pwer oherwydd cyfyngiadau ymwelwyr ar safle’r ysgol.  Bydd y cyflwyniadau a’r eich dojo dosbarth a’r wefan. Yn y cyflwyniadau bydd son am weithdrefnau ysgol a threfn y diwrnod. Os hoffech holi unrhyw gwestiwn cysylltwch a’r athro/wes ddosbarth trwy dojo. Diolch yn fawr.  

 

As you will be aware, we would usually host a ‘Meet the Teacher’ session during the autumn term to give parents information about the class and school systems. Due to COVID-19 restrictions, we have decided this year to post this information online as a PowerPoint, using both Dojo and the school website. Following this, should you have any questions, please communicate with your class teacher via Dojo.

Top