Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Services

Gwasanaethau Cymorth Profedigaeth/Bereavement Support Services 

Dewch o hyd i fanylion cyswllt y gwasanaethau cymorth cwnsela sydd ar gael i gefnogi plant a theuluoedd sy'n gysylltiedig â phrofedigaeth.

 • Mae Cruse Bereavement Care (0808 808 1677) a'r Ganolfan Cyngor ar Brofedigaeth (0800 634 9494) ill dau yn cynnig cyngor ar bob agwedd ar ymdopi â phrofedigaeth.
 • Mae Samariad (116 123) yn cefnogi pobl mewn trallod enbyd
 • Mae The Silver Line (0800 470 8090) yn darparu cymorth i bobl hŷn, yn enwedig y rheini sy’n profi unigrwydd ac arwahanrwydd.
 • Mae Child Bereavement UK (0800 028 8840) yn cefnogi teuluoedd sy'n delio â marwolaeth baban neu blentyn.
 • Mae Winstons Wish (08088 020 021) yn darparu cymorth i blant a phobl ifanc sy'n galaru trwy gyfleuster sgwrsio ar-lein neu linell gymorth genedlaethol rhadffôn.
 • Mae'r Good Grief Trust yn beiriant chwilio ar-lein sy'n cynnig dolenni cyswllt i ragor o gymorth profedigaeth ledled y wlad.

 

Please find contact details for counselling support services available to support children and families linked to bereavement.

 • Cruse Bereavement Care (0808 808 1677) and the Bereavement Advice Centre (0800 634 9494) both offer advice on all aspects of coping with bereavement.
 • Samaritan (116 123) supports people in extreme distress.
 • The Silver Line (0800 470 8090) provides support for older people, especially those who are experiencing loneliness and isolation.
 • Child Bereavement UK (0800 028 8840) supports families dealing with the death of a baby or child.
 • Winstons Wish (08088 020 021) provides support for grieving children and young people through an online chat facility or a freephone national helpline.
 • The Good Grief Trust is an online search engine offering links to further bereavement support across the country.
Top