Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Prosiect/Project

Roedd ddoe yn ddiwrnod arbennig. Roedd hi'n ddiwrnod y Cofio. Pwy sydd yn gwybod pam ein bod yn dathlu diwrnod y Cofio? Darllenwch yr atodiad a gwnewch eich ymchwil eich hun i greu taflen ffeithiau ar ddiwrnod y Cofio. Meini Prawf Llwyddiant:

> Teitl

> Ffeithiau

> Pam ydyn ni'n dathlu diwrnod y Cofio?

> Lluniau

> Lliw

 

Yesterday was a special day. It was Remembrance day. Who knows why we celebrate Remembrance day? Read the attachment and do your own research to create a fact sheet on Remembrance day.

Success Criteria:

>Title

>Facts

>Why do we celebrate Remembrance day?

>Pictures

>Colour

Top