Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

PE and Sport Premium

Sport in School / Chwaraeon yn yr Ysgol

 

We aim to develop children's enjoyment, confidence and skill in physical activity and introduce them to the pleasures of sport which will continue into adulthood. It is a practical subject which gives all children, irrespective of age or gender, opportunities for participation, enjoyment and success.

 

From the early years, basic skills are introduced and developed to prepare for netball, rugby, football, short tennis, cricket, rounders and mini hockey in older junior classes. Each class is allocated at least one games session per week but full allocation is divided between Gymnastics, Dance, Swimming and Games and rotated periodically according to the timetable.  Older children have an opportunity to play sports during the lunch hour and at the end of the school day, once or twice a week.  We are fortunate to have the use of a full size gymnasium, a hall and local playing fields within close proximity. We hold a school Sports Day during the summer term – weather permitting. Years  4, 5 and 6 attend intensive swimming lessons each morning for two weeks at the local swimming baths and take part in the annual Borough Swimming Gala. 

 

Ceisiwn ennyn a datblygu mwynhad, hyder a dawn ymhlith y plant mewn gweithgareddau  corfforol, a chyflwyno pleserau Chwaraeon a fydd yn parhau. Mae yn bwnc ymarferol sy'n cynnig cyfle iddynt gymryd rhan, ei fwynhau a phrofi llwyddiant. Byddwn yn cyflwyno sgiliau sylfaenol, gan ddechrau yn y blynyddoedd cynnar er mwyn darparu ar gyfer chwaraeon megis pêl-rwyd, rygbi, tenis byr, criced, rownderi a hoci erbyn diwedd CA2. Cynlluniwyd i gynnwys gwersi Gymnasteg, Dawns, Nofio a Chwaraeon yn eu tro yn ystod y flwyddyn academaidd. Rydym yn ffodus bod gennym gampfa a chaeau chwaraeon wrth law. Byddwn yn defnyddio'r baddonau cyhoeddus lleol ar gyfer ein gwersi nofio. 

 

Top