Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Rhifedd/Numeracy

Defnyddiwch y Pwerbwynt i ddarganfod prysiau pethau yn y Caffi. Edrychwch ar y cardiau her a defndyddiwch y Pwerbwynt i gyfrifo faint o newid fyddech yn cael. Rwyf wedi atodi cwestiynnau yn Saesneg hefyd er mwyn i rhieni ddeall.

 

Use the Powerpoint to discover how much the Café is selling their items for. Look at the challenge cards and use the Powerpoint to help you calculate how much change you will get. I have attached an English version of the questions for parents.

Top