Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Mathemateg/Mathematics

Gwaith i blant sy'n ynysu / Work for children who are isolating
10.11.20
11.11.20

13.11.20

 

Profion Clic

Ar ddydd Gwener rydyn ni'n gwneud ein profion clic ar lein yn y dosbarth. Ewch i wefan ' https://app.bigmaths.com/login ' , mewngofnodwch a gwnewch y profion. Cysylltwch a Ms Williams os dydych chi ddim yn cofio eich manylion mewngofnodi. 


Clic tests

On fridays we do our clic tests online in class. Go to the website  https://app.bigmaths.com/login , log in and do this weeks tests. Contact Ms Williams if you are unsure of your log in details.

Top