Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Gwaith Cartref / Homework

Trefnu Rhifau / Ordering Numbers

 

Wythnos yma rydym wedi bod yn trefnu rhifau.

Mae cyfarwyddiadau y dasg ar SeeSaw gyda 'voice over'  a tasg rhyngweithiol hefyd.

Os nag ydych eisiau defnyddio SeeSaw gallwch ysgirfennu rhifau 1-3, 1-5 neu rhifau 1-10 ar bapur, wedyn torri'r rhifau mas, cymysgu ac yna trefnu.

Gallwch chi ymarfer cyfri i 10 ac yna yn ol ?

 

This week we have been ordering numbers.

The instructions for this task is on SeeSaw with a voice over and also includes an interactive task.

If you do not wish to use SeeSaw then you could write the numbers 1-3, 1-5 or numbers 1 - 10 on paper, cut the numbers out, mix them up and then order them correctly. 

Can you practise counting to 10 and back again?

Top