Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Curriculum / Cwricwlwm

Teaching time / Amser dysgu:

 

Infants: 21 hr. 40mins weekly                           Juniors:  23.5  hours weekly

 

Curriculum Content / Cynnwys Cwricwlaidd

 

Our curriculum content is organised into two groups:

 

i) the Foundation Phase (i.e. Nursery, Reception, Year 1 and Year 2 classes) 

ii) for Years 3 to 6 who follow the Statutory Orders of the National Curriculum, together with Religious Education.

 

Subjects / Pwnciau

 

The subjects are Welsh, English, Mathematics, Science, (core subjects), I.C.T., History, Geography, Music, Physical Education, Technology and Art and Craft (foundation subjects).

We also teach cross - curricular themes comprising of Environmental & Community Education, Health and Sex Education and Personal and Social Education. We aim to develop each pupil’s Basic and Key Skills to a high standard.

 

Pupils in Nursery, Reception, Year 1 and 2 follow The Foundation Phase guidelines which allow children to develop individual skills and also to work in ability/mixed ability groups. Emphasis is placed on Language, Literacy and Communication Skills, Personal and Social Development, Mathematical Development, Knowledge and Understanding of the World, Physical Development and Creative Development, all of which are assessed on an individual basis throughout the child's time in the department.

 

Pupils work, as far as possible, in year groups, although constraints on staffing and pupil numbers mean that many classes may have a two year age-range. All pupils work to their individual capability and, therefore, within such a class each child /group will work to their own individual level as dictated by the Statutory Orders of the National Curriculum. At times work will be arranged as whole class teaching, or according to ability groups, or individually as the need may arise. Work for exceptionally able children, and those with learning difficulties will be planned according to the needs of the individual. 

 

Seilir gwaith y plant Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 a 2 ar ganllawiau ‘Y Cyfnod Sylfaen’ er mwyn datblygu sgiliau/medrau Cymdeithasol, Personol, Emosiynol, Corfforol, Creadigol, Ieithyddol a  chyn rhif y plant, Fe'u hasesir yn unigol trwy gydol eu cyfnod yn yr adran. Cânt gyfle i weithio a chwarae yn unigol ac mewn grwpiau.

Cyflwynir pynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol i blant Blynyddoedd 3 i 6, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, a Gwyddoniaeth (pynciau craidd), TGCh, Hanes, Daearyddiaeth, Cerddoriaeth, Addysg Gorfforol, Technoleg, a Chelf a Chrefft (pynciau sylfaen). Bydd pob plentyn yn gweithio i'w lefel ei hun, yn ôl ei allu/gallu, mewn grwpiau, neu yn unigol, o fewn y dosbarth. Ar adegau, lle bo'n briodol, cyflwynir gwersi dosbarth, gwaith grŵp neu waith unigol i'r disgyblion. Cynllunnir gwaith unigol i blant galluog iawn, a phlant gydag anawsterau dysgu yn ôl y galw. Anelwn at ddatblygu Sgiliau Allweddol pob plentyn.

 

Children of Years 3 to 6 follow a thematic approach where possible, but more specific, subject-based lessons are provided, particularly in Science, Mathematics, Language, Physical and Religious Education in order to meet the requirements of the National Curriculum. English is introduced in Year 3, when it is recognised that pupils have reached a greater fluency in the Welsh language. Our aim, as a bilingual school, is to make the children equally fluent in both languages.  Information Technology is used whenever possible in all subjects, to develop skills across the curriculum. 

 

Cynllunnir a chyflwynir y mwyafrif o'r pynciau ar ffurf thema neu dopig, ond ym mlynyddoedd 3 i 6, dysgir gwersi unigol, yn enwedig mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth, Iaith, Addysg Gorfforol a Chrefyddol, er mwyn ymateb i ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Cyflwynir Saesneg o Flwyddyn 3 ymlaen. Defnyddir Technoleg Gwybodaeth ar draws y cwricwlwm, er mwyn datblygu nifer o sgiliau a medrau.

Top