Menu
Home Page

Ysgol GynraddCalon Y Cymoedd

Everyone Matters, Everyone AchievesPob Un Yn Cyfri, Pob Un Yn Cyflawni

Who's Who

Teaching Staff

 

   
Staff

Safle / Position

Mrs Ceri Llewellyn

Prifathrawes / Head teacher 

Mrs Catrin Coulthard

Dirpwy Brifathrawes / Deputy Head teacher

Miss Jenny Davies

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Ms Kirsty Williams

Athrawes / Teacher

Mrs Nicola Perrin

Athrawes / Teacher

Mr Dafydd Williams

Athro / Teacher

Miss Betsan Thomas

Athrawes / Teacher

Miss Emma Bartlett

Athrawes & UDR / Teacher & SLT

Mrs Aelwen Blythe

Athrawes CPA & Ymyrraeth / PPA and Intervention Teacher

Miss Gail Williams

CALU / Senior LSO

Mrs Ceri Davies

Cynorthwydd / LSO

Mrs Rachel Bayliss

Cynorthwydd / LSO

Mrs Rachel Thomas

Cynorthwydd / LSO

Mr Joe Hopkins

Cynorthwydd / LSO

Miss Ashleigh Rowlands

Cynorthwydd / LSO

Miss Niamh Charlton

Cynorthwydd / LSO

Mrs Lianne Jones

Cynorthwydd Cymorth Anghenion Arbennig / Special Needs Support Assistant 

Mrs Nichola Larkman

Cynorthwydd Cymorth Anghenion Arbennig / Special Needs Support Assistant 

 

Non- Teaching Staff

Miss Kirsty Jones Uwch Swyddog Gweinyddol / Senior Admin Officer
Mr David Bostock  Swyddog Safle / Premises Officer

Mrs. J. Hillier

Mrs. J. Pothecary

Mrs. P. Britten

Mrs. R. Morton

Miss E. Morgan

Lunchtime Supervisory Assistants/Menywod Cinio

 

 

Top